För lösning av tvister mellan kommersiella försäljare och en inom EU bosatt, icke-kommersiell användare (konsument) tillhandahåller EU en online-plattform för konfliktlösning i samband med kostnadspliktiga köp- och tjänsteavtal. Deltagande i online-tvistlösningsprogrammet är frivilligt. Även om Lesson Nine inte deltar i detta program kommer vår kundtjänst att även fortsättningsvis ge användarna kompetent hjälp vid eventuella problem: support@de.babbel.com. Online-plattformen för tvistlösning återfinns här.